ZAPRASZAMY NA BUM-2014

WYNIKI

7.02.2014 (Piątek):

8.02.2014 (Sobota):

9.02.2014 (Niedziela):

DZIEŃ I

brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
1
brak
brak
brak
brak
brak
1
1
1
1
1
1
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
 

DZIEŃ II

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DZIEŃ III

brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak

PATRONEM HONOROWYM  BUM-2014 

JEST 

 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

  RAFAŁ JURKOWLANIEC

 

 

LINK DO ZAPISÓW NA UDZIAŁ W BUM

http://elektronicznezapisy.pl/events?user=1233

BUM w Dusznikach Zdroju staje się bardzo popularną zimową imprezą sportową i dołączył do innych znanych biegów narciarskich w naszym kraju. Popularność swoją zyskuje przede wszystkim dlatego, iż trasy biegowe są przygotowywane szczególnie dla amatorów biegania na nartach, przebiegają w przepięknym otoczeniu w centrum uzdrowiska, są w większości płaskie i łatwe dla wszystkich amatorów. Poza tym BUM to nie tylko narty, ale przygotowanie do biegu na nartach, czyli nordic walking, który staje sie dyscypliną sportową w której mogą i uczestniczą ludzie w różnym wieku. Ponadto zorganizowany podczas BUM 2013 Międzynarodowy Bieg Przedszkolaka pokazał, że takie zawody dla małych dzieci są niezwykle popularne i potrzebne. BUM dla przedszkolaków wszedł już w coroczny program Biegu Ulicami Miasta.

Zaletą BUM-u w Dusznikach Zdroju jest również doskonała, perfekcyjna organizacja, co potwierdzili  w swoich wypowiedziach zawodnicy i goście z kraju i z zagranicy...!

   

 

 REGULAMIN BUM 7-9.02.2014r

 

Biegu Ulicami Miasta w Dusznikach Zdroju dla amatorów

 

Biegi na nartach w stylu klasycznym , nordic walking ,biegi na nogach

1. Organizator:

Stowarzyszenie „Razem”

ul. Świerczewskiego 13/2

57-340 Duszniki Zdrój

Adres do korespondencji: Duszniki Zdrój, 57-340, ul. Świerczewskiego 13/2

Kontakt: Wiesława Zagaja

victoria.wz@interia.pl tel.+48 509 550 246 lub +48 690 978 963

Jolanta Bednarek

bedjola@gmail.com tel. +48 669 698 033 lub +48 690 978963

2.Termin i miejsce zawodów: 7-9.02.2014

Centrum Miasta Duszniki Zdrój.

Start na boisku sportowym przy ul Wojska Polskiego i Al. Chopina

3. Cel imprezy:

Popularyzacja biegów narciarskich, jako formy aktywnego i zdrowego spędzania czasu na wolnym powietrzu.

Popularyzacja Nordic Walking, jako sportu dla każdego, mającego wpływ na

utrzymanie sprawności ruchowej w każdym wieku ludzkiego

Popularyzacja biegów w okresie zimowym dla kondycji i hartowania ciała

 

Promocja Dusznik Zdroju, osobliwości miasta i kurortu, jako atrakcji turystycznej Ziemi Kłodzkiej i Dolnego Śląska.

4. Uczestnictwo:

Prawo startu mają osoby zrzeszone i niezrzeszone.

Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozp.MEN z dnia 12.09.2001r.(Dz.U.Nr 101, poz.1095).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki.

Dla dzieci i młodzieży wymagana jest zgoda na start rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody będzie dostępny na stronie „Stowarzyszenia Razem” od 05.01.2014r, a także w biurze zawodów od dnia 05.02.2014r

UWAGA!!

Dla kategorii dzieci nie przewiduje się osobnego startu.

Kategoria dzieci : start na dystansie 5km –tech. klasyczna

Kategoria młodzież –start na dystansie 5km- tech. klasyczna, dopuszcza się start na dystansie 15km tech. klasyczna po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna

Frekwencja minimum 6 osób w tych kategoriach daje możliwość kwalifikacji i nagrody za 1-2-3m

 

Podczas biegu zostanie zastosowany elektroniczny pomiar czasu za pomocą

chipów. Bezpośrednio po zakończeniu biegu, zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa organizatorom. Na biegu nocnym pomiar dokonywany jest według kolejności zapisanej przez sędziów. Opłata za niezwrócony chip wynosi 100zł.

Zgłoszenia do startu w zawodach do dnia 5.02.2014 należy przesyłać wykorzystując drogę elektroniczną, a po tym terminie zgłoszenia do startu będą przyjmowane tylko w biurze zawodów, tj w hali sportowej przy ul.Sportowej2a w Dusznikach Zdroju.

Zgłoszenie bez wniesienia opłaty startowej nie upoważnia do startu w zawodach. Listy startowe zamykane są na 15min.przed planowanym startem. Po tym czasie nie będą przyjmowane nowe zgłoszenia.

Dla zawodników startujących w Nordic Walking obowiązują przepisy zawodów Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking w oparciu o International Association of Athletics Federations-Competition Rules 2006-2007 (Załącznik nr 1 do Regulaminu)

5. Opłaty startowe:

Opłaty startowe należy uiszczać na konto: „Stowarzyszenie Razem,

57-340 Duszniki Zdrój Świerczewskiego 13/2

PKO BP S.A. 84 1020 5112 0000 7102 0096 8305 z dopiskiem

/ dystans- narty nordic-nogi

 

Wysokość opłaty startowej zależy od daty wpłaty .wieku zawodnika

i ilości startów

Zapisy na BUM 2014 rozpoczynają się od dnia 5.10.2013

Z opłaty startowej zwolnieni są przedszkolaki i członkowie Stowarzyszenia

młodzież i dzieci niepełnosprawne

Opłaty ze zniżkami dla – seniorek - 60lat seniorów -65lat i wolontariuszy

Wysokość opłat wynosi :

               Dorośli seniorzy dzieci/młodzież wolontariusze  

Od 5.10.13 35zł     20zł           10zł               10zł

Od 5.12.13 45zł     30zł           10zł               10zł

Po 5.02.14  60zł     40zł          10zł                0zł

W/w stawki to opłata za 1 start .Za każdy następny start obowiązuje

opłata 10zł dla wszystkich grup zawodników

Opłata za zespół –Sztafeta miast - 10zł

Opłata za Bieg nocny –VIP -10zł

 

6. Biuro zawodów - hala sportowa ul. Sportowa 2a

Godziny otwarcia biura zawodów :

06.02.2014/czwartek/ w godzinach 17.00 do 19.00

07.02.2014/piątek/ w godzinach 17.00 do 20.00

08.02.2014/sobota/ w godzinach 8.00 do 17.00

10.02.2014/niedziela/ w godzinach 8.00 do 16.00

 

7. Wyniki:

Wyniki będą ogłaszane na tablicy ogłoszeń biura zawodów oraz na stronie organizatora BUM-u tj. Stowarzyszenia Razem www.stowarzyszenierazem.com.pl

oraz będą przesyłane w formie SMS do każdego zawodnika.

 

Pomiaru czasowego dokonuje firma Good Time Jan Salewski-Gdynia

 

Dekoracja zwycięzców odbędzie się dnia 8.02.2014 o godz. 14.30

a dnia 9.02 .2014 o godz. 15.00 w hali sportowej

 

8. Kategorie wiekowe, nagrody

Ustala się kategorie wiekowe dla dyscyplin: narciarstwo biegowe --nordic -- biegi na nogach

Przedszkolaki -wiek do 6 lat

Dzieci szkoła podstawowa–wiek 7-12 lat

Młodzież /gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne/-wiek-13-18 lat

K1-kobiety-wiek 19-34 lata

K2-kobiety-wiek 35-49 lat

K3-kobiety-wiek 50-64 lata

K4-kobiety-wiek od 65 lat

M1-męzczyżni-wiek 19-34 lata

M2-mężczyżni-wiek 35-49 lat

M3-mężczyzni wiek 50-64 lat

M4-mężczyzni –wiek od 65 lat

Nagrody przyznawane są zawodnikom za zdobycie I,II,III miejsca we

wszystkich ustalonych konkurencjach

Nagrody przewidziane dla wszystkich uczestników BUM14- dyplom i gadżet

Nagrody dodatkowe:

I miejsce -seniorka 65+ bieg na nartach 15km

I miejsce –senior 70+ bieg na nartach 15km

I-II-III miejsce – sztafeta przedszkolaków

I miejsce –najliczniejsza rodzina biorąca udział w BUM 14

I miejsce --najmłodszy przedszkolak narty -DZ i CHŁ

Startującym przedszkolakom mogą towarzyszyć w zawodach rodzice.

Organizator nie zapewnia lampek czołówek do biegu nocnego.

Wszystkie biegi na nartach rozgrywane są stylem klasycznym

 

9. Program zawodów:

07.02.2014/piątek/ godz. 18.00 - otwarcie zawodów (hala sportowa)

godz. 20.00 –5km- bieg nocny narty (klasyk) 2x2.5km

20.20 - 4km- nordic i bieg

08.02.2014/sobota/ godz. 10.00- 15km- narty(klasyk)

godz. 11.45 –2,5km x3 Sztafeta miast- narty.nordic bieg

godz 12.15- 300m x6 Sztafeta przedszkolaków/narty/

godz. 13.00 –5km –nordic walking

godz. 13.10- 5km- bieg na nogach

godz. 14.30- dekoracja zawodników

godz 20.00 - integracja zawodników

09.02.2014.niedziela godz. 10.00 - 5km-narty klasyk

godz 10.30 - pokaz morsów

godz. 11.00- 0.6km II Miedzynarodowy Bieg

Przedszkolaka o Puchar Bumisia .

godz. 11.30-1km- Sprint –narty( klasyk)

godz. 12.15-15km nordic walking

godz. 12.30-15km bieg na nogach

godz 12.30-jazda zza koniem na nartach

godz 15.00- dekoracja zawodników

 

UWAGA!! ---NOWOŚCI

-Bieg przedszkolaka o Puchar Bumisia na nartach biegowych na dyst.600m

-II część rywalizacji dla przedszkolnych zespołów -6os. x 300m-narty

-Sztafeta miast na dyst. 2,5km x 3 –skład :2 mężczyzn i 1 kobieta

lub 2 kobiety i 1 mężczyzna- z jednego miasta.

-Sprint 1km tech. klasyczna—ćwierć-półfinał-finał K MEN

 

10. Oznakowanie trasy zawodów:

Biegi będą rozgrywane na trasach- oznakowanej pętli powtarzalnej w zależności od dystansu

4km - 5km. - 5km x3 nordic walking i bieg na nogach

1km , 2,5km , 2.5km x 2 3.75km- x 4 -narty

300m i 600m –przedszkolaki -narty

 

11.Wydawanie numerów startowych w biurze zawodów od 6.02.2014,

gdzie można dokonać opłaty startowej lub przedstawić dowód wpłaty

oraz pozwolenie rodziców na start

Każdy zawodnik otrzymuje pakiet startowy i chip na określony start.

Zawodnikom będą udostępnione szatnie na czas zawodów

 

Informacje dodatkowe

 

12. Transport i parkingi:

Organizator nie zapewnia transportu do miejsca imprezy. W związku z utrudnieniami, które powstaną w wyniku zamknięcia niektórych ulic ( trasy zawodów BUM); Należy kierować się na wskazane i oznakowane parkingi.

 

13. Noclegi i gastronomia:

Organizator nie zapewnia noclegów uczestnikom zawodów.

Organizator może wskazać partnerów, udzielajacych rabatu na noclegi i wyżywienie dla zawodników.

Uwaga!

W przypadku złych warunków pogodowych organizator poinformuje o wszelkich zmianach na stronach internetowych Stowarzyszenia Razem, gdzie zostaną przedstawione inne propozycje rozegrania zawodów oraz na bieżąco w biurze zawodów.

 

14. Nie przewiduje się zwrotu opłat startowych. w przypadku nieobecności

uczestnika z różnych powodów na zawodach BUM 2014

 

 15. Postanowienia końcowe.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi BUM.

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu oraz programu zawodów bez podania przyczyny

 

ZAPRASZAMY

 

BAWMY SIĘ RAZEM 7-9.02.2014

 

DUSZNIKI ZDRÓJ

 

 

BUM 7-9.02.2014

Straßenlaufordnung

 

Straßenlauf für Amateure in Duszniki Zdrój

 

Skilanglauf im klassischen Stil, Nordic Walking, Streckenlauf

1. Veranstalter: Stowarzyszenie (Verein) „Razem”

ul. Świerczewskiego 13/2

57-340 Duszniki Zdrój

Anschrift: Duszniki Zdrój, 57-340, ul. Świerczewskiego 13/2

Ansprechperson:

Wiesława Zagaja

victoria.wz@interia.pl; Mobil: +48 509 550 246, +48 690 978 963

Jolanta Bednarek

bedjola@gmail.com.pl; Mobil: +48 669 698 033, +48 690 678 963

2. Termin und Ort der Veranstaltung: 7-9.02.2014

Duszniki Zdrój, Stadtmitte

Start auf dem Sportplatz in der Wojska-Polskiego-Straße und Chopin-Allee

3. Ziel der Veranstaltung:

Popularisierung der Skilangläufe als einer Form von aktiven und gesunden Aktivitäten an der frischen Luft.

Popularisierung von Nordic Walking als einer Sportart für jeden, die einen entscheidenden Einfluss auf die Verbesserung der Motorik in jedem Alter hat.

Popularisierung der Streckenlauf im Winter für Fitness.

Promotion von Duszniki Zdrój, von Einzigartigkeit der Stadt und des Kurortes als touristische Attraktion von

Glatzer Bergland und Niederschlesien.

4. Teilnahme:

Jeder hat Recht, an dem Wettbewerb teilzunehmen.

Die Teilnahme an dem Wettbewerb erfolgt auf eigenes Risiko gemäß der Verordnung des Kultusministers vom 12.09.2001(Gesetzblatt.Nr 101, Pos.1095).

Der Veranstalter haftet für Unfälle nicht. Kinder und Jugendliche unter 18 müssen die Erlaubnis der

Eltern oder eines gesetzlichen Vertreters besitzen (Das Muster wird auf der Webseite des Vereins „Razem” nach 05.01.2014 veröffentlicht und wird auch im Büro des Veranstalters ab 05.02.2013 zugänglich).

Achtung!!

Kindergruppe – Grundschule – Jahrgang 2006-2002

Jugendgruppe – Gymnasium, Oberschule – Jahrgang 2001-1994

Es gibt kein separater Lauf für Kinder und Jugendlichen.

Die Kinder nehmen am 5km-Skilanglauf im klassischen Stil teil.

Die Jugendlichen nehmen am 5km-Skilanglauf im klassischen Stil teil,

jedoch es ist ihnen erlaubt, am 15km-Skilanglauf mit Erwachsenen teilzunehmen.

Teilnahme von mindestens 6 Personen in diesen Gruppen ermöglicht die Qualifikation und Preisverleihung für den 1.-2.-3. Platz.

Die Zeit wird während des Laufs mithilfe von Chips elektronisch gemessen.

Sofort nach dem Lauf ist jeder Teilnehmer verpflichtet, den Chip der zuständigen Person , die sich am Ziel des Laufes befindet, zurückzugeben.

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail bis zum 5. Februar 2014. Nach diesem Datum ist

die Anmeldung nur im Büro des Veranstalters möglich, d.h. in der Sporthalle in der Wojska-Polskiego-Straße (Eingang neben dem Presto-Restaurant) in Duszniki Zdrój.

Die Anmeldung ohne die eingezahlte Startgebühr berechtigt zur Teilnahme am Wettbewerb nicht.

Für Teilnehmer von Nordic Walking gelten die Vorschriften für Wettbewerb von dem Polnischen Verein von Nordic Walking gemäß International Association of Athletics Federations-Competition Rules 2006-2007 (Anlage Nr. 1 der Straßenlaufordnung )

5. Startgebühren:

Die Startgebühren sind auf das Bankkonto von: „Stowarzyszenie Razem“, 57-340 Duszniki Zdrój, Świerczewskiego 13/2 zu überweisen.

Bank:PKO BP S.A.

Kontonummer: 84 1020 5112 0000 7102 0096 8305

Überweisungstitel: Strecken-, Skilanglauf oder Nordic Walking

Die Höhe von Startgebühren hängt von dem Datum der Überweisung, Alter des Teilnehmers und Teilnehmerzahl ab.

Anmeldestart: 5.10.2013

Keine Startgebühr wird von den Mitgliedern des Vereins, behinderten Kindern und Jugendlichen

erhoben.

Ermäßigte Startgebühr gilt für Senioren über 60 und Volontäre.

Die Startgebühr betragt:

               die Erwachsenen   Senioren     Kinder/Jugendlichen       Volontäre

ab 5.10.13       35 PLN             20 PLN                 10 PLN                        10 PLN

ab 5.12.13       45 PLN             30 PLN                 10 PLN                        10 PLN

nach 5.02.14  60 PLN            40 PLN                  10 PLN                        10 PLN

Die o.g. Gebühren gelten für einen Lauf. Für jeden nächsten Lauf gilt die gleiche Gebühr für alle Teilnehmer, dh 10 PLN.

Startgebühr für ein Zusammenspiel – Stafettenlauf: 10 PLN

6. Öffnungszeiten von Büro des Veranstalters:

Sporthalle in der Wojska-Polskiego-Straße (Eingang neben dem Presto-Restaurant)

06.02.2014 /Donnerstag/ von 16.00 bis 20.00 Uhr

07.02.2014 /Freitag/ von 16.00 bis 20.00 Uhr

08.02.2014/Samstag/ von 7.30 bis 17.00 Uhr

10.02.2014/Sonntag/ von 8.00 bis 16.00 Uhr

7. Ergebnisse:

Ergebnisse werden während des Wettbewerbs auf der Internetseite des Veranstalters: www.stowarzyszenierazem.com.pl veröffentlicht und in Form von SMS an jeden Teilnehmer gesandt.

Die Aufsicht über die Richtigkeit der Zeitmessung hat die der Firma Good Time Jan Salewski

Die Preiskrönung der Sieger findet am 8.02.2014 um 14.30 Uhr und am 9.02.2014 um 15.30 Uhr in der Sporthalle statt.

8. Preise:

Skilanglauf – Nordic Walking - Streckenlauf

I - III Platz in 4 Altersgruppen geteilt für Frauen und für Männer

Altersgruppen (18-34), (35-49), (50-64), (über 60 Jahre)

I - III Platz für Kinder (7-11 Jahre), für Mädchen und für Jungen

I - III Platz für die Jugendlichen (12-18 Jahre), für Mädchen und für Jungen

I - III Platz – Stafettenlauf

I - III Platz – Sprint 1km im klassischen Stil für Frauen und für Männer

I Platz für die älteste Seniorin über 65 und den ältesten Senior über 70 Jahre

15km / Skilanglauf – Nordic Walking – Streckenlauf /

I Platz für die die größte Familie, die am Straßenlauf teilnimmt.

I Platz für das jüngste Vorschulkind – Skilanglauf für Mädchen und für

BUM

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Kontakt

  


 

  
Wiesława Zagaja
tel+48 509 550246 
E-mail: 
wieslawa.zagaja@stowarzyszenierazem.com.pl

Jolanta Bednarek
tel: +48 690 978 963
E-mail: 
jolanta-bednarek57@wp.pl

                                             

                                                 

 

 

Kalendarz imprez